ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie działa na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie Nr 6/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo zamówień publicznych( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 17.05.2016.