WAŻNE KOMUNIKATY

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
o szacunkowej wartości 700 PLN

 

Sprzedawca: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22.

Opis przedmiotu sprzedaży: Samochód osobowy

Marka: Skoda, Model pojazdu: Fabia, Wersja Combi 1.4 Classic

Rok prod.: 2002, Nr rejestracyjny: CRA 47 KL, Przebieg: 292 721 km, Stan techniczny: niesprawny

Samochód można oglądać do dnia 5 czerwca 2017 r. w dni robocze w godzinach od 10 do 13 na terenie PSSE w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22.

 

Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; nr kontaktowy; oferowaną cenę; oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „ Oferta na zakup samochodu”.

 

Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana na każdej stronie przez osobę upoważnioną. Wszystkie zapisane kartki oferty muszą być spięte.

 

Kryterium wyboru: najwyższa cena.

 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 3 dni od daty wyboru oferty z kontrahentem, który zaproponuje najwyższą cenę.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Sprzedającego, 88-200 Radziejów ul. Kościuszki 20/22, do dnia 05.06.2017 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Sprzedającego.

W przypadku dwóch lub więcej ofert o takiej samej wysokości, oferenci zostaną o tym niezwłocznie zawiadomieni i zobowiązani, aby w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić nową, wyższą ofertę od pierwotnie zaproponowanej.

Komisja odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.                                                            

 

Niniejsze ogłoszenie sporządzono zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 4 kwietnia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 729.

 

 

 

 

 

 

D Y R E K T O R

Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Radziejowie

Elżbieta Mintus

(podpis nieczytelny)

 

 

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie, działając na podstawie ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz.2259) informuje o  posiadaniu do nieodpłatnego przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

L.p.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Numer inwentarzowy

Rok zakupu

Wartość początkowa

Ocena stanu technicznego

Proponowany sposób zagospodarowania.

1

Szafka pod zlewozmywak

PSSE 190/11/14

2014

200,00

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

2

Zlewozmywak

PSSE 178/09/14

2004

205,00

Zły stan techniczny, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

3

 

Kserokopiarka „Panasonic”

PSSE 78/11/05

2005

3.416,00

Trwale uszkodzona, nie nadaje się do naprawy.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

4

Suszarka elektryczna do rąk

PSSE 155/09/11

2011

966,99

Trwale uszkodzona, nie nadaje się do naprawy

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

5

Szafka dwudrzwiowa 50x48x14

PSSE 113/10/06

2006

130,00

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

6

Szafka dwudrzwiowa 50x48x14

PSSE 114/10/06

2006

130,01

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

7

Szafka meblowa 60 (wisząca) 

PSSE 50/11/04

2004

228,00

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

8

Szafka meblowa 40 (wisząca) 

PSSE 51/11/04

2004

156,00

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

9

Biurko „Nemo

PSSE 116/12/06

2006

240,00

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

10

Zestaw wypoczynkowy + meble biurowe

PSSE 8/06/03

2003

2.000,00

Uszkodzenia mechaniczne, przetarcia, zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

11

Stolik okolicznościowy, Ława

PSSE 1/3/01

2001

98,36

Uszkodzenia mechaniczne, liczne zarysowania.

Nieodpłatne przekazanie jednostkom budżetowym lub likwidacja.

 

 

 

Zainteresowane jednostki mogą składać pisemne wnioski w terminie do 22.02.2017 r. przesyłając je na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,   88-200 Radziejów,  ul. Kościuszki 20/22,  tel./fax. 54 285 36 14, e-mail: psse.radziejow@pis.gov.pl

 

Bezpieczne wakacje

Rozpoczęły się wakacje a wraz z nimi czas obozów i kolonii, na które rodzice licznie wysyłają swoje pociechy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie przypomina, że wypoczynek dzieci i młodzieży musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

Informacje na temat zasad organizowania wypoczynku, warunków jakie winien spełniać organizator oraz inne praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku znaleźć można w praktycznym Poradniku bezpiecznego wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek dostępne są również na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl

Lato to dla dzieci i młodzieży nie tylko czas odpoczynku i beztroskiej zabawy, lecz także okres trudnych wyborów i nowych sytuacji, w których nie zawsze wiedzą jak się zachować. Przy ograniczonym kontakcie z rodzicami i zwiększonym wpływie rówieśników młodzi ludzie częściej podejmują ryzykowne zachowania, sięgają po używki .

 

Podczas wakacji dochodzi do największej liczby ludzkich tragedii ( wypadki drogowe, utonięcia, pogryzienia, ukąszenia). Wielu tragedii można byłoby uniknąć przygotowując nasze dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku.

 

Sytuacje wakacyjne, na które pracownicy PSSE w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” chcą zwrócić uwagę to między innymi:

- bezpieczne przebywanie na terenie lasów, w górach i nad wodą

- zabawy w miejscach do tego przeznaczonych,

- korzystanie z kąpieli słonecznych,

- przestrzeganie podstawowych zasad higieny (zapobieganie zakażeniom i zatruciom pokarmowym).

 

 

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach

majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie

 

 

        Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie działając na podstawie §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych :

 

1.Samochód osobowy marki: SKODA FABIA

   Rok produkcji:2002

   Nr rejestracyjny: CRA 47KL

   Pojemność silnika:1.4

   Nr identyfikacyjny nadwozia: TMBJB16Y123514846

   Rodzaj paliwa: benzyna

   Przebieg: 285 tys. km

   Liczba miejsc siedzących: 5

   Stan techniczny: samochód sprawny technicznie, posiada typowe ślady użytkowania, schodząca, bezbarwna warstwa lakieru z lewej strony samochodu przy drzwiach pasażera, nowy akumulator, opony letnie, ekonomiczne zużycie paliwa, aktualny przegląd techniczny ważny do 20.08.2014r., ubezpieczenie ważne do 08.08.2014r., komplet dokumentacji i kluczyków.

 

  Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.

  (Dz. U. z 2010r. , nr 114,poz.761).

  Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów do dnia 15.07.2014 r.

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Europejski Tydzień Szczepień w Polsce obchodzony jest pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" w dniach od 22 do 26 kwietnia. Tak jak w latach ubiegłych jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia, a realizowana przez państwa członkowskie na krajowym i lokalnym poziomie oraz inne pokrewne sektory i partnerów. Celem Europejskiego Tygodnia Szczepień w 2014 roku jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że obecnie 22 mln dzieci na świecie nie przyjmuje wszystkich obowiązkowych i zalecanych dawek szczepień, a ponad 1,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia umiera z powodu chorób, przed którymi mogłyby być chronione poprzez wykonywanie szczepień ochronnych. Epidemie chorób zakaźnych to wciąż poważne zagrożenie, a szczepienia ochronne pomagają zapobiegać tym chorobom oraz ich skutkom. Ponadto szczepienia stanowią znacznie tańszą inwestycję w ochronę zdrowia w porównaniu z kosztem leczenia powikłań chorób zakaźnych.

Światowy Dzień Zdrowia 2014. Choroby przenoszone przez wektory.

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Tegoroczne święto dotyczy tematu: „Choroby przenoszonych przez wektory”. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem transportują groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 tys. ofiar. W ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, a zachorowalność na nią wzrosło w ciągu ostatnich 50 lat aż 30-krotnie. Innych choroby przenoszonych przez wektory to między innymi: Gorączka Zachodniego Nilu, chikungunyę, czy też nam bliższe - odkleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. Od 10% do 70% kleszczy jest zakażonych bakterią krętką wywołującą boreliozę. Krętki przenoszone są na człowieka przez trzy postaci kleszcza: larwę, nimfę i postać dorosłą. Podczas żerowania na skórze żywiciela kleszcz wprowadza do jego organizmu krętki i inne czynniki chorobotwórcze, a sam pochłania krew, limfę i tkanki. Borelioza jest chorobą przewlekłą, wieloukładową charakteryzującą się występowaniem objawów: skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Stąd trudność zdiagnozowania pacjenta i właściwego leczenia. Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień wędrujący, jednak występuje on tylko u 30% do 50% zakażonych. Inne objawy jak: dolegliwości mięśniowo - stawowe, bóle głowy, gorączka występują rzadko. Dopiero w przewlekłym stadium zakażenia bakterią krętką boreliozy ujawniają się zmiany neurologiczne, reumatologiczne czy narządowe. Boreliozę leczy się terapią antybiotykową, a jedyną profilaktyką jest świadomość człowieka o zagrożeniu jakim są kleszcze, gdyż brak jest szczepionki chroniącej przed chorobą.
Podczas działań profilaktycznych w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia 2014 r.” chcemy zwrócić uwagę:
- rodzinom mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych, aby miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;
- władzom odpowiedzialne za zdrowie, aby pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
- podróżnym i turystom, aby mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć. 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH BADANIEM KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA

 

         Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie w celu ułatwienia dostępu do badań kału w kierunku nosicielstwa do pracowniczych książeczek zdrowia posiada uruchomiony Punkt Przyjęć prób kału.

         Do Punktu Przyjęć można dostarczać kał do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella. Przyjmowane próby są przekazywane do Laboratorium Mikrobiologicznego WSSE w Bydgoszczy.

         PUNKT PRZYJĘĆ znajduje się na IV piętrze w siedzibie PSSE w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, gdzie można również bezpłatnie pobrać pojemniki na kał i druki zleceń.

 

W II KWARTALE (KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC) 2014 ROKU PRÓBY KAŁU BĘDĄ POBIERANE W CZWARTKI W GODZINACH  9.00 -11.00

Poza wyznaczonymi godzinami próby nie będą przyjmowane.

 

Pierwszą próbkę kału (wielkości nie większej niż ziarenko grochu) należy pobrać do pojemnika (otrzymanego z PSSE lub kupionego w aptece) w godzinach popołudniowych lub wieczornych dnia poprzedzającego oddanie próbek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie (środa popołudnie lub wieczór) drugą natomiast (również wielkości nie większej niż ziarenko grochu) pobrać w dniu dostarczenia próbek do PSSE (czwartek rano).

Trzecią próbkę (wielkości nie większej niż ziarenko grochu) dostarczamy  w kolejny czwartek (za tydzień). Odstęp między kolejnymi badaniami (dostarczonymi próbkami) nie może być dłuższy niż 7 dni.

W przypadku dłuższej przerwy między pobranymi próbami badanie uznaje się za nieważne!!!

 

Do czasu dostarczenia próbki do badań należy przechowywać ją w lodówce  w temp. 2-8ºC.

Dostarczając próbki do badań należy być w posiadaniu nr PESEL osoby badanej.

Uczniowie posiadający skierowanie na badania kału do celów sanitarno-epidemiologicznych ze szkoły nie płacą za badanie.

 

Do każdej dostarczonej próbki należy dołączyć wypisane zlecenie (druk zlecenia otrzymuje się w siedzibie PSSE w godzinach urzędowania.

 

Opłatę za badania – 84zł. należy uiścić dostarczając I próbkę do badań.

 

W przypadku możliwości zwrotu poniesionych kosztów na badanie kału przez pracodawcę należy posiadać dokładne dane zakładu pracy oraz NIP tegoż zakładu.

 

Wyniki badań w II kwartale 2014 roku można odbierać   tylko w CZWARTKI i PIĄTKI w godz. 9.00-11.00.

Przy odbiorze wyników należy okazać opłaconą fakturę.

Książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych należy dostarczyć z próbkami kału

Jeśli wyniki odbiera osoba postronna powinna ona posiadać pisemne upoważnienie osoby badanej – druki do pobrania w PSSE w Radziejowie.

 

 

image004

 

 

UCHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI

Uwielbiają wilgoć oraz ciepło. Pojawiają się już w marcu i rozpoczynają polowanie zarówno na ludzi jak i zwierzęta (koty, psy). Ich ukąszenie może prowadzić do wielu groźnych chorób. W Polsce uznano za pewne występowanie 20 gatunków kleszczy. Najwięcej jest pospolitych i łąkowych.

Kleszcze trafiły do nas wraz z ociepleniem się klimatu. Żyją w lasach, na łąkach, a ostatnio także w ogrodach, na działkach i w parkach. Poruszają się po ziemi, w wysokiej trawie, zaroślach, w poszyciu lasu. Kleszcz rozpoznaje swoje ofiary po zapachu, ciepłocie ciała oraz wydychanym dwutlenku węgla. Szuka na człowieku miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego. I wtedy znienacka atakuje.

Najchętniej kłuje pod kolanem, pomiędzy nogami, pod ramionami, w kark oraz u nasady włosów. Podczas wkłuwania się wydziela środek znieczulający, dlatego często nawet nie wiemy, że nas ukąsił. Tymczasem wystarczy jedno ukłucie, aby zachorować.

Na spacer do lasu włóż kalosze, długie spodnie i bluzę z rękawami. W takim stroju możesz czuć się bezpieczniej, nie obawiając się ukąszenia przez kleszcza.

Kleszcze żyją w lasach liściastych i na łąkach. Wielu ludzi wciąż wierzy, że spadają z drzew. One jednak żyją w glebie i w poszukiwaniu ofiar wspinają się najwyżej na wysokość 20-70 cm, czyli na trawy i krzewy.

Wybierając się więc na spacer, trzeba zadbać o właściwe ubranie. Najlepiej włożyć pełne buty, koszulę lub bluzę z długim rękawem i nakrycie głowy. W sprzedaży są różnego rodzaju płyny i aerozole odstraszające kleszcze, jednak działają tylko zazwyczaj przez 2-4 godziny i nie chronią w 100 procentach przed ukąszeniem. Pewność, że po ataku unikniemy zakażenia, daje jedynie szczepienie.

 

 

SALMONELLA

 

Mikrodrapieżnik z jaj i drobiu
W naszym kraju bakterie Salmonella enterica (zwane też pałeczkami paraduru ) są odpowiedzialne za większość zatruć pokarmowych. Bakterie te znajdują się głównie w mięsie i jego przetworach, drobiu, jajach i ich przetworach oraz w rybach, twarogach, serach twardych, miękkich i topionych, a nawet w sokach owocowych. Zakażona żywność niczym się nie różni od zdrowej . Do zakażenia naszego układu trawiennego wystarczy ok. 20 bakterii.

Kim jest Salmonella z pochodzenia?
Grupa bakterii Salmonella składa się z kilkaset gatunków pałeczkowatych bakterii, średniej wielkości, zwykle zaopatrzonych w rzęski; są Gram-ujemne, rosną na pożywkach w warunkach tlenowych. Liczne salmonelle są chorobotwórcze dla człowieka - wywołują m.in. dur brzuszny i dury rzekome, ostre zatrucia pokarmowe.

Objawy zatrucia Salmonellą
Objawy zatrucia występują najczęściej 6-72 godzin po spożyciu zanieczyszczonego pokarmu. Początek choroby jest nagły i manifestuje się wodnistą biegunką, tępymi bólami brzucha, mdłościami i wymiotami. Zaburzeniom pokarmowym zwykle towarzyszy gorączka (do 39°C), ból głowy, dreszcze, ogólne rozbicie. Burzliwe objawy ustępują po 2-3 dniach, ale wyzdrowienie - w lżejszych przypadkach - następuje po 7 dniach. O rozpoznaniu decyduje dodatni wynik posiewu z krwi i stolca. Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać otoczenie.

Skąd biorą się w otoczeniu człowieka?
Matecznikiem bakterii Salmonella są zwierzęta dzikie i hodowlane. W sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność białka) bakterie mogą żyć poza organizmem żywym przez kilka miesięcy. Przemysłowa hodowla drobiu i przetwórstwo żywności przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu zachorowań na salmonellozy na całym świecie.

Jak się zakażamy Salmonellą?
Najczęściej od zwierząt. Nośnikiem bakterii są jaja, mięso, mleko. Ponadto od ludzi wydalający pałeczki z kałem (nosicieli). Najczęstszym nośnikiem żywnościowym pałeczek są produkty zawierające surowe jaja (majonezy, kremy, lody, zupy dla niemowląt i in.) oraz rozdrobnione przetwory mięsne: tatar, pasty rybne, galaretki, pasztety, pierogi.

Profilaktyka przed Salmonellą

·         Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65°C, można więc uniknąć zatrucia podgrzewając potrawy.

·         Przechowujemy żywność w niskiej temperaturze, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów stosujemy tylko przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania.

·          Wydzielamy miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami.

·          Skorupki jaj zawsze myjemy ciepłą wodą tuż prze użyciem, a następnie zanurzamy je na 10 sekund we wrzątku. Jaja trzymamy w lodówce tylko w przeznaczonym dla nich miejscu.

·          Dłuższe przetrzymywanie produktów, w których łatwo mnożą się bakterie (wyroby garmażeryjne, tatar, pasty rybne, jajeczne, mięsne), w temperaturze pokojowej znacznie zwiększa ryzyko zatrucia Salmonellą.

·          Po użyciu deseczek i noży do obróbki mięsa czy drobiu należy je dokładnie umyć detergentem i wyparzyć. Praktyczniejsze są deseczki plastykowe. Drewniane mogą być siedliskiem Salmonelli.

 

NIE poddaj się GRYPIE!!!

W związku z zachorowaniami na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje:

GRYPA sezonowa to ostra choroba wirusowa, która szerzy się:

 

Choroba pojawia się nagle, zwykle po 24-48 godzinach od zakażenia. Główne objawy to:

·         wysoka gorączka, nawet do 39,5oC,

·         bóle mięśniowo-stawowe,

·         złe samopoczucie,

·         dreszcze,

·         katar z płynna wydzieliną lub uczuciem zatkania nosa,

·         bóle głowy,

·         suchy kaszel,

·         ból gardła,

·         biegunka, nudności, bóle brzucha – szczególnie u dzieci.

Nowa grypa A/H1N1/ której jest coraz więcej ,szerzy się tymi samymi drogami co grypa sezonowa i wywołuje podobne objawy. Jest szczególnie niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością.  W przypadku objawów należy pozostać w domu do całkowitego wyleczenia. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są powikłania pogrypowe, które mogą wystąpić nawet po pewnym czasie od przebytej infekcji.

Powikłania grypy:

·         Ze strony układu oddechowego: zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłych chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa czy POChP, zainicjowanie astmy oskrzelowej, niewydolność oddechowa w przebiegu tych chorób,

·         Ze strony układu krążenia: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, nagły zgon sercowy, dekompensacja przewlekłej niewydolności krążenia,

·         Ze strony ośrodkowego układu nerwowego: splątanie, nasilenie zmian otępiennych u osób starszych, napady drgawkowe (zwłaszcza u dzieci pod postacią drgawek gorączkowych), zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych,

·         Ze strony innych narządów: ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśni, ostra niewydolność nerek, zapalenie spojówek, zaostrzenie lub dekompensacja różnych chorób przewlekłych (np. cukrzycy)

NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? ZAPAMIĘTAJ!

·         dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie przegrzewać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpowiednie nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie,

·         dbaj o urozmaicona dietę, bogatą w składniki odżywcze, witaminy i minerały,

·         w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycznych, spędzaj aktywnie przynajmniej godzinę na świeżym powietrzu,

·         zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie w ciągu dnia używając, mydła i ciepłej, bieżącej wody,

·         podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta i nos jednorazową chusteczką higieniczną,

·         zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę higieniczną do kosza na śmieci, a następnie umyj ręce pod bieżącą wodą,

·         w przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych kichaj i kasłaj w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie,

·         unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,

·         unikaj bliskiego kontaktu z osobami, u których występują objawy grypopodobne,

·         w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie, pozostań w domu i skonsultuj się z lekarzem,

·         w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na grypę unikaj przebywania w miejscach dużych skupisk ludzi(kina, dyskoteki, puby, centra handlowe, hale sportowe, itp.).

ROZWAŻ CZY NIE ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE. Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zabezpieczenia się przed GRYPĄ i jej powikłaniami.

Liczbę zachorowań na grypę w powiecie radziejowskim w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

OKRES SPRAWOZDAWCZY

LICZBA ZACHOROWAŃ

1-7 stycznia

103

8-15 stycznia

121

16-22 stycznia

60

23-31 stycznia

18

1-7 lutego

4

8-15 lutego

9

16-22 lutego

0

23-28 lutego

1

1-7 marca

0

8-15 marca

2

 

 

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 


Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).

Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań
o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.

O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, która przeprowadza kontrolę powiadamia o jej wynikach dyrektora placówki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań.

Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

1.    dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

2.    pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

3.    dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

4.    w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

5.    pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

6.    w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

WSZAWICA

 


Etiopatogeneza
Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele człowieka i zmiany skórne przez nie wywoływane. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po nich niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek odczuwa znaczny świąd. Wskutek drapania powstają liczne przeczosy, nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry.

Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).

W zależności od czynnika wywołującego zmiany, wszawicę dzielimy na:

·         głowową,

·         odzieżową,

·         łonową.

Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary, który może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza głową człowieka może przeżyć 1-2 dni Samiczka składa od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 do 10 dni rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji zmienionej skóry.

Wszawica odzieżowa. Wywołana jest przez wesz odzieżową (3-4,5 mm), która rozmnaża się znacznie szybciej i żyje około 10 dni. Pasożyty przytwierdzają się wyłącznie do ubrań, najczęściej w szwach ubraniowych, przy zakładkach i innych załamaniach tkaniny. W przewlekłej wszawicy odzieżowej dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwień, niewielkich blizn po przeczosach oraz wtórnych zakażeń ropnych. Wesz odzieżowa może przenosić pałeczki duru brzusznego.

Wszawica łonowa. Wywoływana jest przez niewielką wesz o długości 1,5-2mm, która przytwierdza się do włosa tuż przy powierzchni skóry. Cechą charakterystyczną jest znaczny świąd okolic łonowych i podbrzusza, a w części przypadków stwierdza się tzw. plamy błękitne w miejscach po ukłuciach wszy.

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd skóry głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe lub szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa skóra lub łupież. W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy
Występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży nasila się w okresie wakacyjnym, szczególnie wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów, wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.:

·         związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

·         używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,

·         codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

·         mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w tygodniu,

·         wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

·         po powrocie do domu – systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub innej placówki.


W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażania się na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauważyć zakażenie. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

W przypadku stwierdzenia wszy odzieżowej, ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jajka). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem.

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci. 

 

Europejska kampania informacyjna 2012 - 2013
„Partnerstwo dla prewencji”

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dążąc do poprawy warunków pracy organizuje różnego typu akcje ogólnoeuropejskie. „Partnerstwo dla prewencji” (ang. Working together rof risk prevention) to hasło największej europejskiej kampanii z trwającego od 2008 r. cyklu: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”, realizowanej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w pracy. Kampania rozpoczęła się 19 kwietnia 2012 r., jest w Polsce koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i obejmuje lata 2012 – 2013.

Główne przesłania kampanii:

·         Zachęcanie kadry kierowniczej i pracodawców do pełnienia roli lidera i podejmowania działań przywódczych w zakresie bhp, przez faktyczne zasięganie opinii pracowników i stosowanie najlepszych dostępnych strategii służących ograniczaniu ryzyka zawodowego,

·         Zachęcanie pracowników i ich przedstawicieli do zgłaszania swoich pomysłów kierownictwu i aktywnej z nim współpracy.

Kampania jest otwarta dla organizacji i osób na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym dla pracodawców w sektorze prywatnym i publicznym, menedżerów, kierowników i pracowników oraz organizacji i osób zajmujących się działaniami w zakresie bhp i ochrony zdrowia w pracy.

 

Materiały kampanijne dostępne są u organizatora polskiej edycji kampanii w postaci bezpłatnych broszur, plakatów czy ulotek, a także na stronie kampanii: www.healthy-workplaces.eu

 

 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH BADANIEM KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA

W związku z występującymi trudnościami w dostępie do badań kału w kierunku nosicielstwa do pracowniczych książeczek zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie uruchomiła Punkt Przyjęć prób kału.

Do Punktu Przyjęć można dostarczać kał do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella. Przyjmowane próby będą przekazywane do Laboratorium Mikrobiologicznego WSSE w Bydgoszczy.

PUNKT PRZYJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ NA IV PIĘTRZE w siedzibie PSSE w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22 (tu otrzymacie Państwo bezpłatne pojemniki na kał).

Opłatę za badania należy uiścić dostarczając próbę do Punktu Przyjęć.

Próby przyjmowane są w każdą środę w godzinach 900 - 1100

Koszt badania (3 próby kału z 3 kolejnych dni) – 84 zł.

Poza wyznaczonym czasie próby nie będą przyjmowane.

Wyniki badań można odbierać w piątki w godzinach 900 - 1100

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE BADANIA, TEL. 54 285 36 14

 

SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

Dlaczego tak istotne jest uczynienie szkoły miejscem całkowicie wolnym od tytoniu

Miejsce nauki i pracy powinno być azylem służącym nabywaniu wiedzy, rozwojowi umiejętności oraz budowaniu relacji międzyludzkich. Powinno także stanowić bezpieczne środowisko sprzyjające dbaniu o zdrowie, jego podtrzymywanie i rozwój. Zdrowy uczeń jest z pewnością bardziej skupiony na lekcjach, ma możliwość przyswojenia większej ilości przekazywanych mu informacji, a także ćwiczonych z nim umiejętności. Zdrowie stanowi również podstawę do jego aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, na których może w naturalny sposób spożytkować swoją zdrowotną energię. Podobnie, niepalący i przestrzegający zdrowego stylu życia nauczyciel, ma możliwość wykazać się w stosunku do swoich uczniów pozytywną postawą, stając się dla nich wzorem do naśladowania. Należyty przykład wiąże się bowiem, nie tylko z sumiennym przekazywaniem uczniom wiedzy i umiejętności, ale stanowi również wzór pozytywnych zachowań świadczących o zdrowym stylu życia. Tego rodzaju konsekwentna postawa, w odniesieniu do wszystkich, skutecznie wspomaga poczucie własnej wartości – niezwykle ważne i cenne w osiąganiu życiowego sukcesu.

Regulacje prawne wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Realizowanie skutecznej polityki antytytoniowej w szkołach jest jednym z głównych priorytetów wynikających z wprowadzonej w dniu 15 listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). W ustawie uwolniono od papierosowego dymu miejsca publiczne, zakazując palenia w następujących miejscach:

1.    teren zakładów opieki zdrowotnej i pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2.    teren jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3.    teren uczelni,

4.    pomieszczenia zakładów pracy inne niż wyżej wymienione,

5.    pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6.    lokale gastronomiczno – rozrywkowe,

7.    środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych,

8.    przystanki komunikacji publicznej,

9.    pomieszczenia obiektów sportowych,

10. ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,

11. inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego.

Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu

Szkoła wolna od dymu tytoniowego w istotny sposób wpływać może na kształtowanie się zmian postaw i nawyków uczęszczających do niej uczniów, jak również jej pracowników. Poprzez swój dydaktyczny charakter szkoła powinna być miejscem, które zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia, przypominając jednocześnie o nadrzędnym prawie każdego człowieka do życia w zdrowym środowisku, wolnym od dymu tytoniowego. Cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy w jego realizację włączą się wszyscy mający wpływ na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych na terenie szkoły: rodzina, środowisko edukacji i pracy oraz osoby o wysokim prestiżu i silnym oddziaływaniu społecznym (np. dyrekcja, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, katecheci). Największe znaczenie odegra w tym przypadku postawa rówieśników, gdyż młodzież silnie identyfikuje się z otaczającym ją środowiskiem, czerpiąc przykłady od kolegów i koleżanek. Niezbędne jest zaangażowanie Dyrekcji placówek oświatowych w pracę nad środowiskiem wolnym od dymu tytoniowego. Prowadzona polityka antytytoniowa jest częścią szerszej polityki na rzecz poprawy ogólnego stanu zdrowia uczniów i pracowników.

Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu – współpraca z pracownikami

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakazuje palenia tytoniu na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty. W związku z tym każda szkoła powinna wypracować działania zmierzające do eliminacji palenia przez pracowników na terenie placówki. Dodatkowo należy pamiętać, iż w szkole nie może istnieć palarnia. Dlatego też palący pracownicy szkoły nie mogą używać tytoniu zarówno w budynku, jak i na terenie szkoły, rozumianym jako cały obszar szkoły również poza budynkami. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim ochronę osób niepalących przed skutkami biernego palenia. Doświadczenia innych krajów pokazują, że jeśli są przestrzegane, skłaniają inne osoby palące do porzucenia swojego nałogu. Pracownicy szkoły powinni mieć świadomość, iż swoją postawą mogą promować pozytywne wzorce. Dlatego tak ważne jest wypracowanie zaangażowania wśród wychowawców, pedagogów i innych pracowników na rzecz miejsc wolnych od dymu tytoniowego.

Przykładowy plan działań, które mogą Państwo zastosować:

·         Skuteczne przypomnienie pracownikom o zakazie palenia obowiązującym na terenie szkoły

·         Indywidualna rozmowa z palącymi pracownikami nt. wprowadzania do szkoły polityki antytytoniowej informująca o Państwa oczekiwaniach co do jej rezultatów

·         Podpisanie przez wszystkich pracowników nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1955 r. „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”, z zaznaczeniem „Zapoznałem się z powyższą ustawą. Znam konsekwencje, jakie grożą za nieprzestrzeganie tego prawa”

·         Opracowanie systemu wsparcia dla palących pracowników, którzy muszą zmierzyć się z nałogiem:

- Umieszczenie informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia od zewnętrznych instytucji (m.in. od poradni antytytoniowych) w widocznym dla wszystkich pracowników miejscu, np. w pokoju nauczycielskim

- Indywidualne kierowanie pochwał dla osób, którym udało się rzucić palenie zarówno na szczeblu dyrektor – pracownik, jak i na poziomie koleżeńskim

Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu – współpraca z uczniami

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych zakazuje palenia tytoniu na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. W związku z tym niepełnoletni uczniowie nie mają prawa nabywać papierosów. Wszystkich zaś obowiązuje zakaz palenia tytoniu zarówno w budynku szkoły, jak i na przylegającym do szkoły niekiedy ogrodzonym terenie. W celu skutecznego i całkowitego egzekwowania prawa należy stworzyć czytelny regulamin szkoły, z którym zostanie zapoznany każdy uczeń. Regulacje z niego wynikające powinny być ze sobą spójne i tworzyć system nieodłącznych działań podejmowanych w celu zwalczania problemu palenia tytoniu przez dzieci i młodzież.

Przykładowy plan działań, które mogą Państwo zastosować:

·         Skuteczne przekazanie informacji uczniom o całkowitym zakazie palenia obowiązującym na terenie szkoły

·         Zwrócenie uwagi dyżurującym nauczycielom na problem palenia tytoniu wśród niektórych uczniów występujący w szkolnych toaletach oraz na otwartych terenach szkoły (boiska, place)

·         Wprowadzenie motywującego systemu wsparcia dla osób przyłapanych na paleniu tytoniu w postaci:

- rozmowy z uczniem nt. obowiązującego prawa oraz następstw, które mogą mieć miejsce, jeśli uczeń będzie nadal palił (społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych)

- rozmowy z rodzicami ucznia, przekazanie im informacji o problemie

- uczestniczenia ucznia w spotkaniu ze szkolnym pedagogiem i wychowawcą, na którym uczeń powinien przedstawić referat dotyczący szkodliwych skutków palenia tytoniu (np. w postaci: gazetki do gabloty, prezentacji dla klasy, przygotowania godziny wychowawczej)

- poinformowanie/ostrzeżenie o możliwości podjęcia przez wychowawcę decyzji o nieuczestniczeniu ucznia w najbliższym klasowym wyjściu do kina, teatru, wstępu na szkolną dyskotekę, czy wyjazdu na szkolną wycieczkę

- obniżenia oceny ze sprawowania

·         Zastosowanie systemu kontroli uczniów, w stosunku do których istnieje podejrzenie palenia tytoniu (np. po znalezieniu papierosów, które mogą należeć do ucznia lub też po stwierdzeniu charakterystycznego zapachu związanego z paleniem tytoniu) – bardziej uważne obserwowanie tych osób

·         Wprowadzenie kontroli wyjść poza teren szkoły w trakcie zajęć oraz przerw

·         Zainstalowanie czujników dymu w toaletach oraz monitoringu w miejscach, w których najprawdopodobniej palą uczniowie – w miarę posiadanych możliwości

Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od dymu tytoniowego – wyznaczenie koordynatora

Sukces uwolnienia szkoły od dymu papierosowego w dużej mierze zależy od odpowiedniej organizacji oraz koordynacji na szczeblu placówki. Dlatego niezwykle pomocne jest znalezienie wśród swoich współpracowników osoby, która podejmie się wprowadzenia oraz wspierania realizacji polityki antytytoniowej w Państwa szkole. Koordynatorem mianowanym przez dyrektora do pełnienia tego zadania może być m.in. biolog, pedagog, szkolna pielęgniarka.

Koordynator w szczególności powinien:

·         Stworzyć grupę roboczą, w skład której mogą wejść: Dyrektor (obecny przy podejmowaniu kluczowych decyzji), pedagog, psycholog, nauczyciele, przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego, inni wg uznania. Grupa ta powinna spotykać się, gdy będzie to konieczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Wskazanym jest organizowanie spotkań na miesiąc przed obchodami Ogólnoświatowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada) w celu opracowania obchodów tych wydarzeń w Państwa szkole.

·         Pomoc we wdrożeniu nowych regulacji dotyczących uczniów i pracowników szkoły, współpracując przy tym z Dyrekcją oraz Samorządem Uczniowskim (np. zebrać podpisy całej społeczności szkolnej z informacją, że wszyscy zapoznali się z obowiązującą ustawą).

·         Monitorować skuteczność przestrzegania polityki antytytoniowej w szkole.

·         Zgłaszać oraz omawiać sukcesy i problemy związane z polityką antytytoniową realizowaną na terenie Państwa szkoły na spotkaniach grupy roboczej.

·         Mobilizować grupę roboczą oraz pozostałą społeczność szkolną do wypracowania i wdrażania nowych pomysłów dotyczących uczynienia szkoły całkowicie wolnej od dymu tytoniowego.

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w szkole

Z dostępnych obecnie danych wynika, że 64% chłopców i 54% dziewcząt w wieku 13-15 lat podjęło już w swoim życiu próbę palenia papierosów. Aż 30% chłopców i 21% dziewcząt próbowało palić przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Palenie tytoniu powoduje wiele chorób i zaburzeń. Istnieje w stosunku do tego zjawiska wysoce akceptowalne przyzwolenie społeczne, któremu jak najszybciej należy przeciwdziałać.

Brak w pełni skutecznej polityki antytytoniowej w szkole jest ryzykiem wystąpienia:

·         Większego prawdopodobieństwa nabycia przez dzieci i młodzież skłonności do innych uzależnień mogących utrzymać się przez całe życie

·         Spadku wydajności pracy palących nauczycieli, pedagogów, innych pracowników i uczniów

·         Absencji w pracy oraz nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych

·         Większego prawdopodobieństwa wypadków, w tym w szczególności pożarów

·         Uszkodzeń mienia, dewastacji toalet

·         Wzrostu kosztów czyszczenia oraz renowacji

·         Lekceważenia prawa

Mamy świadomość, że zależy Państwu na zdrowiu swoich pracowników oraz uczniów, jak również na zadbaniu o dobre imię szkoły. W tym celu mamy nadzieję, że włączą się Państwo w ogólnopolskie oraz ogólnoświatowe wysiłki związane z ograniczeniem społecznych, zdrowotnych oraz ekonomicznych następstw związanych z paleniem tytoniu.

Biuro projektu jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym szkolybezdymu@ptpz.pl lub pod numerem telefonu 58 735 83 03.

 

 

TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour In School-aged Children. WHO Collaborative Study 2010) wynika, że 4 godziny więcej spędza codziennie w domu:

·         25,9% badanych uczniów przy odrabianiu lekcji

·         22,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w tygodniu

·         44,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w dni wolne od szkoły

·         27,3% korzysta z komputera

a tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

·         waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,

·         powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,

·         jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

·         cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,

·         tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,

·         długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

·         zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

·         tornister należy nosić na obu ramionach,

·         konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy,

·         wskazane jest podjęcie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

·         obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,

·         noszenie dodatkowych słowników i książek,

·         noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,

·         rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),

·         niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

·         rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

 

 

 

Bezpieczna  żywność

 

 

 

PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIEJSZEJ ŻYWNOŚCI

Wiedza = Zapobieganie

  1. Gotuj dokładnie

Ø  gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce morza

Ø  żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C. Co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są czyste –nie różowe.

Ø  odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

 

Właściwa obróbka termiczna żywności prowadzi do zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów. Badania pokazują, że podgrzanie żywności do temperatury 70°C,pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów. Szczególną uwagę zwróć na mięso mielone, duże partie mięsa i cały drób.

 

 

 

2. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze

Ø  nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż dwie godziny,

Ø   wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)

Ø  utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60°C) gotowanych potraw tuż przed podaniem

Ø  nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce

Ø  nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych)

 

 

Mikroorganizmy mogą namnażać się bardzo szybko jeśli żywność przetrzymywana jest w temperaturze pokojowej. Podczas  przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 60°C, wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet  powstrzymany. Pamiętaj jednak, że niektóre niebezpieczne mikroorganizmy namnażają się w temperaturze poniżej 5° C.

 

 

 

3. Używaj bezpiecznej wody i żywności

Ø  używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się

ona bezpieczna

Ø  do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność

Ø  wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna,

np. pasteryzowane mleko

Ø   myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo

Ø  nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia

 

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi mikroorganizmami i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste metody (tj.mycie i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.

 

 

4. Utrzymuj czystość

Ø  myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania

Ø  myj ręce po wyjściu z toalety

Ø  myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas przygotowywania żywności

Ø  chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami

 

Większość mikroorganizmów bytujących wokół nas nie wywołuje chorób. Jednakże część z nich, znajdująca się w płynach, wodzie, na ciele zwierząt i ludzi może być niebezpieczna i może stać się przyczyną choroby. Są one przenoszone na rękach, ubraniach i sprzęcie, np. deskach do krojenia. Nawet niewielki kontakt z nimi może spowodować przeniesienie ich na żywność i doprowadzić do wystąpienia zakażeń pokarmowych

 

 

 

5. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej

Ø  oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności,

Ø  do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia

Ø  magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie dopuścić do kontaktu między żywnością surową z już ugotowaną

 

 

Surowa żywność, przede wszystkim mięso, drób, owoce morza (i odpady pochodzące z tych produktów) mogą zawierać niebezpieczne mikroorganizmy. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia drobnoustrojów na inną żywność podczas jej przygotowywania i magazynowania.

 

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYCIA SUROWYCH

 OWOCÓW I WARZYW

 

Zakupuj tylko świeże i zdrowe warzywa oraz owoce :

Ø  bez oznak zepsucia, zapleśnienia i ognisk gnilnych -_ ich obecność może być źródłem zakażenia bakteryjnego.

 

Kupuj żywność wiadomego pochodzenia !

 

Ogranicz do minimum czas transportu surowych warzyw i owoców od punktu zakupu do

miejsca zamieszkania - wysoka temperatura i czas sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.

 

Zachowaj higienę w domu:

Ø  nie przechowuj w urządzeniach chłodniczych i miejscach łatwo dostępnych warzyw i owoców niemytych,

Ø  nie przechowuj razem surowych warzyw i owoców z gotowanymi,

Ø  dokładnie myj pod bieżącą wodą i sparzaj warzywa i owoce, szczególnie jeśli jesz je na surowo,

Ø  warzywa wyraźnie zanieczyszczone ziemią myj przy użyciu szczoteczki, tylko do tego celu przeznaczonej,

Ø  do mycia używaj bezpiecznej wody lub jeżeli masz wątpliwości – przegotuj!

Ø  staraj się przechowywać świeże warzywa i owoce w warunkach chłodniczych,

Ø  nie przechowuj surowych warzyw i owoców zbyt długo, nawet w lodówce,

Ø  do przygotowywania potraw z surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia,

Ø  myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane przy myciu oraz sporządzaniu potraw.

Zachowaj higienę osobistą:

Ø  myj ręce przed kontaktem z żywnością oraz po każdej wykonywanej czynności podczas jej przygotowywania,

Ø  myj ręce po każdorazowym wyjściu z toalety. OWOCÓW

 

 

Nowe zasady zgłaszania i organizowania wypoczynku

dla dzieci i młodzieży

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 218 poz.1696).Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Zgodnie z treścią cytowanego rozporządzenia:

Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawianiu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku zgodnie ze wzorem określonym do rozporządzenia (zał.1).

Zgłoszenie wypoczynku powinno zawierać:

- dane dotyczące organizatora wypoczynku

- informację o formie wypoczynku

- czas trwania, liczbę uczestników

- dane dotyczące kwalifikacji kierownika wypoczynku, pracowników pedagogicznych, wolontariuszy

- informację nt. programu pracy z dziećmi i młodzieżą

- informację nt. rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku

- informację nt. przebiegu trasy obozu wędrownego

Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W przypadku prowadzenia wypoczynku niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora.

W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku, jego elektronicznej rejestracji, sposobu wypełniania formularza zgłoszenia on- line dostępne są w Internecie na stronie  http://wypoczynek.men.gov.pl/

W przypadku obozów organizowanych pod namiotami obowiązują wymagania wynikające z zapisów ww. rozporządzenia oraz Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Instrukcja sanitarna w sprawie organizowania obozów pod namiotami

 

 

ZALECENIE Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu

Szczepień Ochronnych w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko

pneumokokom i ospie wietrznej dzieci narażonych w sposób szczególny

na zakażenie realizowanych w ramach obowiązującego Programu

Szczepień Ochronnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z czerwca 2008 r. oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 25.09.2008 r. wprowadzono nowe bezpłatne szczepienia do Programu Szczepień Ochronnych dla dzieci szczególnie narażonych na zakażenie (lista szczepionek i chorób poniżej). Zwracamy się do specjalistów z poszczególnych dyscyplin medycznych o pilne wdrażanie szczepień w wymienionych grupach ryzyka w porozumieniu z lekarzami POZ. Do zaszczepienia nie jest konieczne wydawanie specjalnych skierowań, jeśli dziecko posiada ustalone rozpoznanie. Szczepionki są dostępne w Powiatowych Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych nieodpłatnie. Realizacją tych szczepień zajmują się lekarze POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka lub specjalistyczne jednostki sprawujące opiekę nad pacjentami z grup ryzyka. Szczepienie należy rozpoczynać najwcześniej jak jest to możliwe, zgodnie z zarejestrowanym schematem.

 

Szczepienia przeciwko pneumokokom:

 

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia

- po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

- przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,

- schorzenia immunologiczno-hematologiczne,

- małopłytkowość idiopatyczną,

- ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

- asplenię wrodzoną lub po splenektomii,

- zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,

- pierwotne zaburzenia odporności,

- zakażone HIV,

- przed planowanym przeszczepieniem narządów wewnętrznych lub po przeszczepieniu szpiku lub wszczepieniu implantu ślimakowego,

b) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną;

 

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej:

 

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia: z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych powyżej, które nie chorowały na ospę wietrzną.

 

 

STAN SANITARNY KĄPIELISK POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530) w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 06.07.2009 r. z kąpielisk niezorganizowanych w Połajewie, gm. Piotrków Kuj. oraz w Głuszynku, gm. Topólka informuje, że woda jest przydatna do kąpieli. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że badania wody w kąpieliskach będą kontynuowane przez cały sezon letni, w przypadku zmian jakości wody zostaną wydane stosowne komunikaty.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje świadczeniodawców prowadzących szczepienia ochronne o rodzajach i terminach sprawozdań ze szczepień ochronnych.

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

·         ze zużycia szczepionek,

·         z realizacji szczepień ochronnych,

·         ze zużycia szczepionki DTaP dla dzieci z trwałymi przeciwwskazaniami do szczepienia preparatami zawierającymi pełną komórkę krztuśca,

·         raport ze zużycia szczepionek przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej u dzieci w określonych grupach ryzyka

SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE

·         analiza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu str.1

·         analiza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu str.2

·         analiza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu str.3

·         analiza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu str.4

SPRAWOZDANIA ROCZNE

·         roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych MZ-54

Świadczeniodawcy przekazują sprawozdania jednostkowe Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie w terminie 7 dni po okresie sprawozdawczym.

 

Wymagania jakie należy spełnić organizując placówkę wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 

 

    Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje kompetencje pracownikom do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

    Do zakresu działania w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach wypoczynku

    W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i młodzieży korzystającym z wypoczynku na stacjonarnych obozach pod namiotami Główny Inspektor Sanitarny opracował Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami zlokalizowanych na terenie bez stałej infrastruktury
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania określa, że placówka wypoczynku może podjąć działalność po przedstawieniu przez organizatora wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki, właściwej dokumentacji:

·         informacji na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestników

·         kwalifikacji kierownika placówki wypoczynku, pracowników pedagogicznych, pracowników medycznych

·         programu pracy z dziećmi i młodzieżą

·         w przypadku obozów wędrownych przebiegu trasy

    Organizator wypoczynku ma obowiązek złożyć wyżej wymienione dokumenty nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku.

 

    Kurator oświaty zatwierdza obiekt przeznaczony na wypoczynek pod warunkiem uzyskania przez organizatora zgody właściwego terenowo burmistrza-wójta i pozytywnej opinii państwowego inspektora sanitarnego i Komendy Rejonowej Straży Pożarnej. Kurator wydaje organizatorowi  zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku.

 

    Karta kwalifikacyjna obiektu, musi być podpisana między innymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na lokalizację placówki.

 

    W związku z tym  organizator wypoczynku powinien zwrócić się z prośbą do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakwalifikowanie obiektu przeznaczonego na wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

    Wzór karty kwalifikacyjnej określa załącznik Nr 1 do cyt. Rozporządzenia.

Instrukcja sanitarna w sprawie organizowania obozów harcerskich pod namiotami

 

 

 

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCE UCHRONIENIA SIĘ PRZED ZACHOROWANIEM NA GRYPĘ

 

 

Ogólne wskazania profilaktyczne

należy:

 

Informacje dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

należy:

 

Informacja dla rodziców

należy:

 

Informacje dla dzieci i młodzieży

należy:

 

 

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII

LUB PANDEMII GRYPY

 

I. Grypa i nadzór nad nią

Grypa (influenza) - choroba wirusowa wywołana przez RNA - Myxovirusy (Typy A, B, C,liczne podtypy), jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata z uwagi na:

Powyższe właściwości powodują wystąpienie corocznych epidemii o różnej skali, a co kilkanaście – kilkadziesiąt lat zmiany antygenowe prowadzące do uzjadliwiania wirusa mogą powodować pandemię z wysoką śmiertelnością. Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie może dojść do takiej pandemii, wywołanej nowym wirusem powstałym z „wymieszania” się wirusów ludzkich i zwierzęcych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała w 1999 roku plan działań na wypadek pandemii grypy (Influenza Pandemic Prepardness Plan), który jest stale aktualizowany, oraz poleciła sporządzenie planów krajowych. Biorąc to pod uwagę, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.03.2005 r., powołano Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele szeregu ministerstw i instytucji, zaangażowanych w realizację zadań związanych z ochroną ludności przed skutkami pandemii grypy. Zadaniem Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy jest w szczególności:

- dokonywanie oceny zagrożenia,

- określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych;

- spełnianie roli krajowego centrum konsultacyjnego i decyzyjnego odnośnie wszystkich zagadnień związanych z grypą.

 

Komitet opracował, zgodnie z wymogami WHO, Polski Plan Pandemiczny, na wypadek wystąpienia pandemii grypy, który zatwierdzony został przez Ministra Zdrowia. Dokument ten jest narzędziem, które określa działania niezbędne do przygotowania kraju na wystąpienie kolejnej pandemii grypy, jak również działania w okresie międzypandemicznym, alarmu pandemicznego, pandemii i okresu postpandemicznego i będzie modyfikowany zgodnie z postępem wiedzy oraz zaleceniami WHO i Komisji Europejskiej. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w ostatnich latach była stabilna, nie występowała transmisja na człowieka zjadliwych wirusów odzwierzęcych (np. H5N1). Dane dotyczące zachorowań na grypę publikowane są i dostępne na stronach internetowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach swoich kompetencji przewidzianych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) oraz ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) sprawuje nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na choroby zakaźne, w tym nad grypą. Zgłoszenia przypadków zachorowań na grypę przesyłane są przez zakłady opieki zdrowotnej lub lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie w postaci raportów zbiorczych obejmujących określony okres sprawozdawczy. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny sporządza zbiorcze raporty dla terenu powiatu objętego nadzorem, zawierające dane liczbowe o wystąpieniu zachorowań na grypę i przekazuje je właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Zestawienia zbiorcze z obszaru województwa przekazywane są przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, który na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego wykonuje analizy na poziomie krajowym. Jednocześnie, obok prowadzonego, opisanego powyżej nadzoru rutynowego, opartego na klinicznej klasyfikacji przypadków, sprawowany jest nadzór oparty na wynikach badań laboratoryjnych zbieranych w systemie SENTINEL. Ten rodzaj nadzoru polega na wytypowaniu części jednostek ochrony zdrowia (szpitali, poradni, gabinetów lekarskich), w których dokonywane jest, oprócz rejestracji przypadków, także pobieranie od chorych materiału do badań wirusologicznych (wymazy z gardła i nosa). Nadzór laboratoryjny pozwala uzyskać informacje o typach szczepów wywołujących zachorowania. W przypadku zachorowań spowodowanych wystąpieniem wysoce zjadliwym, posiadającym wysoki potencjał pandemiczny szczepem wirusa grypy, wprowadzony może być szczególny system nadzoru i postępowania, wykorzystujący dostosowaną do sytuacji definicję przypadku.

                                  

II. Profilaktyka i leczenie

Od 1994 r. w Programie Szczepień Ochronnych wprowadzono, jako zalecane, szczepienie przeciwko grypie. Oznacza to, iż szczepienie przeciwko grypie nie jest finansowane z budżetu Państwa w części Ministra Zdrowia. Szczepienie przeciwko grypie jest zalecane osobom ze wskazań klinicznych (np. przewlekle chorym, w stanach obniżonej odporności, w podeszłym wieku) oraz epidemiologicznych (pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa, handlu, transportu itp.). Profilaktyka grypy drogą szczepień ochronnych w dalszym ciągu nie jest jednak w Polsce w pełni wykorzystana. W porównaniu z innymi krajami, w których szczepieniom przeciwko grypie poddaje się kilkadziesiąt procent populacji, jej stosowanie w Polsce pozostaje na bardzo niskim poziomie. Niezbędne jest kontynuowanie szerokiej akcji promującej poddawanie się jak największej liczby ludzi szczepieniom profilaktycznym. Ze względu na wysoką zmienność wirusa grypy nie jest możliwe wcześniejsze wyprodukowanie szczepionki przeciw wirusowi, który może spowodować pandemię. Zgodnie jednak z założeniami teoretycznymi, coroczne szczepienie się przeciwko grypie sezonowej, preparatem zawierającym wspólny komponent hialuronidazy - H), może złagodzić przebieg grypy wywołanej nowym typem wirusa. Dlatego konieczne jest maksymalne rozszerzenie akcji szczepień na grupy ryzyka (m.in. przewlekle chorzy, osoby w podeszłym wieku, pracownicy służby zdrowia) oraz struktury obrony i ochrony państwa (w tym wszystkie służby czuwające). Prowadzenie szczepień pozwoli ponadto zmniejszyć obciążenie szpitali hospitalizacjami przypadków wywołanymi przez szczepy grypy sezonowej. W przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, celowe jest stosowania odpowiednich leków przeciwwirusowych. Z leków najnowszej generacji zarejestrowany jest w Polsce oseltamivir oraz zanamivir.

 

III. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzone w przypadku wystąpienia zagrożenia

1. Szczebel centralny - Główny Inspektorat Sanitarny

Zgodnie z opracowanymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym procedurami, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, do której zalicza się m.in. wybuch epidemii/pandemii grypy, organizowany jest System Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK) PIS, w skład którego wchodzą:

Zespoły te posiadają szczegółowe plany działania w sytuacjach kryzysowych wraz z odpowiednimi procedurami. Wyżej wymienione zespoły w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarne wchodzą w skład odpowiednio wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Do zadań Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym należy:

Zespół Reagowania Kryzysowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego funkcjonuje w uruchamianym na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego Nieetatowym Ośrodku Zarządzania Kryzysowego (NOZK GIS). Główny Inspektor Sanitarny przy pomocy zespołu ma możliwość sprawnego i w pełni skutecznego, uporządkowanego kierowania jednostkami organizacyjnymi. NOZK GIS zapewniać będzie zbieranie informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz aktualnym stanie sanitarno-higienicznym i sytuacji epidemiologicznej kraju. Podstawowe zadania NOZK GIS:

 

2. Szczebel kraju, województwa i powiatu

I. Etap – organizacja działań przeciwepidemicznych na terenie kraju

II. Etap – rozwinięcie działań przeciwepidemicznych

III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych

 

 

 

Ocena posiadania przez szkoły certyfikowanych mebli i sprzętu sportowego

na terenie powiatu radziejowskiego

 

Higiena dzieci i młodzieży w ramach nadzoru sanitarnego kontroluje w placówkach nauczania i wychowania m.in. stanowiska pracy ucznia pod kątem dostosowania mebli do wzrostu uczniów/przedszkolaków.

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do sprzętu używanego  w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych wynika z  Ustawy z dnia   14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz.U.z 2006r. Nr 122,poz .851,art.4).

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że większość placówek wyposażonych jest w meble zakupione przed 2002r, kiedy to nie było wymogu posiadania certyfikatów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U.z 2003r.poz.69) określa wymagania m.in. w tym zakresie. Przepis ten zobowiązuje dyrektorów placówek do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz nabywania przez szkoły i inne placówki nauczania i wychowania sprzętu oraz mebli posiadających aktualne certyfikaty zgodności. Wymogiem tym objęte są meble przedszkolne, szkolne, sprzęt i urządzenia sportowe, a także urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw. Meble szkolne powinny być prawidłowo zestawione i dopasowane do wzrostu uczniów/przedszkolaków.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono,  że najkorzystniejsza sytuacja w wyposażeniu w certyfikowane meble, sprzęt i urządzenia sportowe jest w placówkach w których meble i sprzęt sportowy został  nowo zakupiony. Tylko akredytowane jednostki certyfikujące badają produkowane meble w aspekcie spełnienia obowiązujących norm i wydają certyfikat zgodności. Meble ergonomiczne, których konstrukcja odpowiada najnowszej normie PN-EN1729-1: 2007, stwarzają możliwość większej swobody ruchów ucznia i umożliwiają zachowanie prawidłowej pozycji ciała.

Obecnie obowiązują dwie Polskie Normy:

-PN-EN 1729-1:2007-Meble –Krzesła i stoły dla instytucji  edukacyjnych;

Część 1 : Wymiary funkcjonalne

PN-EN 1729-2: 2007-Meble- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych;

Część 2:  Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

W/w. normy stanowią podstawę do oceny sytuacji w zakresie dostosowania mebli szkolnych/przedszkolnych, w związku z tym istnieje konieczność korzystania z aktualnie obowiązujących wymagań w bieżącym nadzorze sanitarnym.

 

 

Informacje ECDC

na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia

w krajach UE

 

 

W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów – Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii – liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.

 

W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008) w Ameryce Północnej, a także w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008.

Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż wirusy typu A  H1N1 i wirusy typu B.

Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano, że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.

 

Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób  z grupy ryzyka – cierpiących  na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. częste mycie rąk.

                                                                   

 

 

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

 

Informacja Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

 

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..

ü  związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

ü  posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów

ü  codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

ü  mycie skóry głowy  i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

ü  wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

ü  po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania;

ü  przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

ü  w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

ü  w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,

ü  pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,

ü  w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,

ü  w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

 

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej


 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak, Beata Nenczak, Katarzyna Szymska

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 22.05.2017