SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji inspekcji wdrożono wspólny dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „ Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”, z uwzględnieniem dokumentów PCA.

 

Jakość działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie obejmuje:

v      działalność nadzorową w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

v      postępowanie zgodnie z ustalonymi ujednoliconymi procedurami,

v      dokładność i bezstronność przeprowadzanych kontroli.

Strategiczne cele jakościowe to:

 Zadania te są realizowane  przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Polityka Jakości jest znana, zrozumiała i przestrzegana, a wysoka jakość pracy jest obowiązkiem i zasadą działania każdego pracownika.

 

 

wytworzył: Beata Nenczak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 24.10.2011.