REJESTRY I EWIDENCJE

 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

 

 1. Ewidencja decyzji.
 2. Ewidencja postanowień.
 3. Ewidencja zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 4. Ewidencja zawiadomień o zakończeniu postępowania administracyjnego.
 5. Ewidencja zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli.
 6. Ewidencja nałożonych mandatów karnych.  
 7. Ewidencja tytułów wykonawczych.
 8. Ewidencja wysłanych upomnień.
 9. Ewidencja opinii.
 10. Wykaz obiektów objętych nadzorem sanitarnym.
 11. Ewidencja obiektów znajdujących się pod nadzorem zgodnie z PKD.
 12. Rejestr chorób zawodowych.
 13. Wykaz wydanych zaświadczeń.
 14. Ewidencja podejrzeń o zachorowaniach na choroby zawodowe.
 15. Ewidencja decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.
 16. Ewidencja decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
 17. Rejestr skutków chorób zawodowych.
 18. Ewidencja rozpoznań klinicznych.
 19. Ewidencja zakładów, w których występują czynniki rakotwórcze.
 20. Ewidencja zakładów, w których występują czynniki biologiczne.
 21. Ewidencja zakładów stosujących w działalności zawodowej substancje i preparaty chemiczne.
 22. Ewidencja podmiotów gospodarczych, w których występują prekursory kategorii 2 i 3.
 23. Ewidencja zakładów, w których występują środki ochrony roślin.
 24. Ewidencja zgłoszeń podmiotów gospodarczych stosujących w działalności zawodowej preparaty bardzo toksyczne, żrące z przypisanym zwrotem R35 oraz metanol.
 25. Ewidencja zakładów, które przekazały rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych w przypadku likwidacji zakładu pracy.
 26. Ewidencja zakładów pracy, które przekazały informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo – badawczych lub przemysłowych.
 27. Ewidencja produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie RAPEX.
 28. Rejestr pobranych do badania próbek żywności i przedmiotów użytku w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu.   
 29. Ewidencja zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów.
 30. Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 31. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłaszaniu i rejestracji.
 32. Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych.
 33. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.
 34. Ewidencja zgonów i podejrzeń zgonów z powodu chorób zakaźnych.
 35. Ewidencja ognisk zatruć pokarmowych.
 36. Ewidencja nosicieli pałeczek Salmonella oraz chorych na salmonellozę i czerwonkę.
 37. Ewidencję nosicieli HBV i HCV i osób ze styczności.
 38. Ewidencja chorych na WZW i osób ze styczności.
 39. Rejestr pobranych prób wody.
 40. Ewidencja protokołów kontroli.
 41. Ewidencja decyzji przebieg postępowania administracyjno – egzekucyjnego.
 42. Rejestr protokołów pobranych próbek.
 43. Rejestr protokołów przekazania prób wody.
 44. Ewidencja wniosków i interwencji.
 45. Ewidencja wystąpień.
 46. Ewidencja współpracy z komórkami wewnętrznymi.
 47. Rejestr podwykonawców.
 48. Rejestr skarg i wniosków.
 49. Wykaz przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych.

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 25.10.2011.