MAJĄTEK

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie obejmuje:

-  podstawowe środki trwałe o wartości 148 344,01

-  pozostałe środki trwałe o wartości 145 915,83

 

wytworzył: Czesława Maciejewska

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 17.05.2016