KIEROWNICTWO

Kierownictwo

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Radziejowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiocznej

w Radziejowie

lek. Elżbieta Mintus

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Radziejowie

Agnieszka Rosiek

 

Główny Księgowy

Joanna Pilarska

 

Pełnomocnik ds. Jakości

Beata Nenczak

 

 

 

wytworzył: Katarzyna Staśkowiak

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 21.10.2011.