BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie na 2019 rok wynosi 960.000,00.

 

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Bilans 2018 (str1).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Bilans 2018 (str2).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Informacja dodatkowa 2018 (1).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Informacja dodatkowa 2018 (2).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Informacja dodatkowa 2018 (3).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Rachunek zysków i strat 2018 (1).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Rachunek zysków i strat 2018 (2).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Zestawienie zmnian w funduszu jednostki 2018 (1).jpeg

budzet_pliki\Sprawozdanie finansowe za 2018\Zestawienie zmnian w funduszu jednostki 2018 (2).jpeg

wytworzył: Joanna Pilarska

wprowadził: Katarzyna Staśkowiak

ostatnia zmiana: 24.05.2019.